Zorgtuin De Tas is een kleinschalig zorgproject. Als zorgtuin willen wij meerdere dagdelen per week dagbestedingplekken bieden voor mensen met een beperking.
Dit kunnen mensen met een verstandelijk beperking zijn, mensen met een psychiatrische achtergrond of bijvoorbeeld (dementerende) ouderen.

Te allen tijde wordt er voor iedereen die interesse heeft gekeken naar de mogelijkheden die De Tas kan bieden.