Voor wie

Wie kunnen er bij ons op de zorgtuin terecht?

  • mensen met een geestelijke beperking
  • mensen met een lichamelijke beperking
  • mensen met psychische of psychiatrische problemen
  • mensen met een stoornis in het autistisch spectrum
  • dementerende ouderen
  • mensen die burn- out zijn geraakt
  • mensen met een niet aangeboren hersenletsel